Boot !! : Periode 20 februari tot 9 maart : Verplaats boot !!

Oproep aan Eigenaar :

In de periode van 20 februari tot 9 maart

moeten zware machines hier het water oversteken.

Daarvoor worden zware pontons geplaatst.

Uw boot moet in deze periode worden verlegd naar een andere aanmeerplaats.

Gebruik van deze openbare ruimte is in deze periode vergund aan Sterk in Groenwerk Hoveniers.

Klik op deze link om het plan in te zien voor de vergroening van het pleintje aan de oever bij de Zuster Reicherstraat

Scan voor de plannen onderstaande QR Code.

Bellen met de uitvoerder? scan onderstaande QR code.

Sterk in Groenwerk Hoveniers.

Sterk in Groen Werk